The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Princi i vogël

Kosova (Kosovo) New Kosova flag

Albanian – Albanisch – Albanais

(Gheg - Gegisch - Guègue)
Shqip gegnisht

Title: Princi i vogël
Publisher: Rilindja
Place: Prishtinë, Kosovë, Yugoslavia
Year: 1965
Translator: Gjyltekin Shehu
ISBN No.: none

Remarks: Gjyltekin Shehus translation represents the Gheg variant of the Albanian language, used with a different orthography until 1973 mainly in the former Yugoslav province of Kosovo.

Ah, princ i vogël, kështu pak nga pak e kuptova jetën tande të vogël dhe melan­kolike. Për nji kohë të gjatë ti ke pasë për dëfrim vetëm perëndimet e kandshme të diellit. Kët imtësi të re e kuptova të katërtën ditë në mëngjes, kur më the: I due fort perëndimet e diellit.

Title: Princi i vogël
Publisher: Shpija Botuese Rrota
Place: Prishtinë, Kosovë
Year: 2007
Translator: Gjyltekin Shehu
ISBN No.: 978-9951-509-01-5

Remarks: Thanks to the generosity of Prof. Shehu.

Ah, princ i vogël, kështu pak nga pak e kuptova jetën tande të vogël dhe melan­kolike. Për një kohë të gjatë ti ke pasë për dëfrim vetëm perëndimet e kandshme të diellit. Këtë imtësi të re e kuptova të katërtën ditë në mëngjez, kur më the: I due fort perëndimet e diellit.

Albanian is spoken in the Republic of Albania, in Kosova, Serbia and Montenegro. Albanian mnorities live in Greece, Italy and some other countries - see Ethnologue Database.

Please correct me & mail your comments

Afrikaans Collection Page Sunset Page Albanisch (Toskisch)

Back to main page
zurück zur Hauptseite