The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Балаҹа Шаһзадә / Balaca Şahzadə

Azerbaijan

Azerbaijani – Aserbaidschanisch – Azerbaïdjanais

Азәрбајҹанҹа / Azərbaycanca

Title: Балаҹа Шаһзадә
(Baladzha Shahzadä)
Publisher: Gänclik
Dunja uşag ädäbijjatı kitabxanası
Place: Bakı (Baku), Azerbaijani SSR
Year: 1987
Translator: Cəfər Bağır
ISBN No.: none

Remarks: In this book, the story of the Little Prince is published in a collection together with other popular children stories (Karlson at the Roof etc.).

Ey Balaca şahzadə! Mən sənin həyatının necə hüznlü, necə və yeknəsəq olduğunu da yavaş-yavaş anladım. Uzun müddət sənin təkcə bir əyləncən olmuşdur: sən qüruba tamaşa etmisən. Mən bunu dördüncü günün səhəri öyrəndim, özü də sənin: Mən qürubu çox sevirəm.

Title: Balaca Şahzadə
Publisher: Əbilov, Zeynalov və oğulları
Place: Bakı (Baku), Azerbaijan
Year: 2001
Translator: Əziz Gözəlov & Yaqut Qurbanova
ISBN No.: 5-87459-222-9

Remarks: First edition of our Little Prince in Latin Azerbaijani which was adopted shortly after independence in 1992.

Eh! Balaca Şahzadə! Sənin həyatının necə kədərli keçməsini yavaş-yavaş başa düşdüm. Uzun vaxtdan bəri sənin yeganə əyləncən günəşin qürubundan aldığın şirinlik olub. Həyatının bu kiçik məqamını mən sənin gəlişinin dördüncü günü, səhər öyrəndim. Onda sən mənə demişdin: Günəşin batmasını çox sevirəm.

Title: Balaca Şahzadə
Publisher: Altun kitab
Place: Bakı (Baku), Azerbaijan
Year: 2008
Translator: Cəfər Bağır
ISBN No.: none

Remarks:

Ey Balaca şahzadə! Mən sənin həyatının necə hüznlü, necə yeknəsəq olduğunu da yavaş-yavaş anladım. Uzun müddət sənin təkcə bir əyləncən olub: qüruba tamaşa eləmisən. Mən bunu dördüncü günün səhəri öyrəndim, özü də sənin: Mən qürubu çox sevirəm.

Title: Balaca Şahzadə
Publisher: Qanun nəşriyyatı
Place: Bakı (Baku), Azerbaijan
Year: 2013
Translator: Cəfər Bağır
ISBN No.: 978-9952-26-408-1

Remarks:

Ey Balaca şahzadə! Mən sənin həyatının necə hüznlü və yeknəsəq olduğunu da yavaş-yavaş anladım. Uzun müddət sənin təkcə bir əyləncən olmuşdur: sən qüruba tamaşa etmisən. Mən bunu dördüncü günün səhəri öyrəndim, özü də sənin: Mən qürubu çox sevirəm.

Title: Kiçik Prins
Publisher: Qanun nəşriyyatı
Place: Bakı (Baku), Azerbaijan
Year: 2016
Translator: Cəfər Bağır
ISBN No.: 978-9952-36-167-4

Remarks:

Ey Kiçik prins! Mən sənin həyatının necə hüznlü və yeknəsəq olduğunu da yavaş-yavaş anladım. Uzun müddət sənin təkcə bir əyləncən olmuşdur: sən qüruba tamaşa etmisən. Mən bunu dördüncü günün səhəri öyrəndim, özü də sənin: Mən qürubu çox sevirəm.

Azerbaijani is spoken in the Republic of Azerbaijan (8.5 million speakers) and in the northern part of Iran (14-16 million speakers). Large minorities exist in Dagestan (Russian Federation) and Georgia.

Please correct me & mail your comments

Aromunisch Collection Page Sunset Page Aserbaidschanisch (Süd)

Back to main page
zurück zur Hauptseite