The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Бишыхан хан тайжа

Buryatia

Buryat - Burjatisch - Bouryate

Republic of Buryatia, Russian Federation
Буряад хэлэн / Buryaad hälän

Title: Бишыхан хан тайжа
[Bishykhan khan taiydzha]
Publisher: Buryaaday nomoy häbläl
Place: Ulaan Ude, Republic of Buryatia, Russian Federation
Year: 1979
Translator: V. B. Namsaraev
ISBN No.: none

Remarks: Thanks to the generosity of Irina T. from Ulan-Ude.

Оо, Бишыхан хан тайжа! Шинии ажабайдал ямар уйдхартай байгаа гээшэб! Үнгэрэн ожоһон үдэр бүришни барандаа нэгэл адляр үргэлжэлдэг байһан болоно. Би энээнииешни баймгахан лэ ойлгооб. Ши үни удаан саг соо бэеэ һамааруулха, сэдьхэлээ тэгшэлхэ гансахан лэ юумэтэй байгааш. Ши наранай орохые һайхашаан, нааршаан харадаг заншалтай байгаа ха юмши. Би энээн тухай дүрбэдэхи үдэрэйнгөө үглөөгүүр мэдээ һэм. Ши тиихэдэ иигэжэ хэлээ бэлэйш: Би наранай орохые хараха ехэ дуратайб.

Buryat

Please correct me & mail your comments

Burgundisch Collection Page Sunset Page Cassinese

Back to main page
zurück zur Hauptseite