The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Ang Munting Prinsipe

flag of the country / region

Filipino – Filipino (Tagalog) – Filipino

Filipino

Title: Ang Munting Prinsipe
Publisher: Claretians Publications
Place: Quezon City, Philippines
Year: 1998
Translator: Desiderio Ching
ISBN No.: 971-501488-7

Remarks:

Ah! Munting prinsipe, naintindihan ko rin unti-unti ang malungkot na munti mong buhay. Matagal na panahon na na ang masarap pakiramdamang paglubog ng araw ang siya mong libangan. Nalaman ko ang bagong detalyeng ito, umaga ng ika'pat na araw, nang sabihin mo sa akin: Gustung-gusto ko ang paglubog ng araw.

Please correct me & mail your comments

Färöisch Collection Page Sunset Page Finnisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite