The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Кичинекей Ханзада

Kyrgyzstan

Kyrgyz – Kirgisisch – Kyrgyze

Кыргыз тили / Kyrgyz tili

Title: Кичинекей Ханзада
[Kitshinekey Hanzada]
Publisher: CACSA
Central Asia Crafts Support Association
Place: Bishkek, Kyrgyzstan
Year: 2001
Translator: Saližan Džigitov
ISBN No.: none

Remarks:

О, Кичинекей ханзада! Сенин өмүрүң кандай кейиштүү, кандай бирөңчөй өткөнүн бара-бара билдим. Көпкө чейин сенин көргөн-баккан тамашаң күндүн кызарып батканы болгон экен. Мен аныңды төртүнчү күнү эртең менен: Мен күндүн батып баратканын жакшы көрөм.

Please correct me & mail your comments

Kinyarwanda Collection Page Sunset Page Kirundi

Back to main page
zurück zur Hauptseite