The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Ti Prens Lan

Haiti

Creole – Kreolisch – Créole

(Haiti - Haiti - Haïti)
Kreyòl ayisyen

Title: Ti Prens Lan
Publisher: Direksyon Nasyonal Liv
Place: Port-au-Prince, Haiti
Year: without year (2011)
Translator: Gary Viktor
ISBN No.: 978-99935-7-192-6

Remarks

Ti Prens mwen an ! Mwen vin konprann, poukisa ou te toujou ap reflechi, tèt ou lwen ou pa konn ki kote, yon tristès toujou ap fè yon lago kache avè w. Pandan lontan, sèl distraksyon w, se te gade jan sa bèl lè solèy ap kouche poutèt sa te lage yon jwa andedan w, yon lapè. Mwen aprann detay sa a yon maten, lè w di m : Mwen byen renmen lè solèy ap kouche.

Title: Ti Prens Lan
Le Petit Prince
Publisher: Project LEVE
Place: France
Year: 2015
Translator: Frantz Gourdet
ISBN No.: 979-1-0952-5300-6

Remarks: Beautiful bilingual French-Creole edition, published thanks to the efforts of Frantz Gourdet and the 'LEVE' project, meant to support Haitian school pupils.

Ti prens mwen, ti prens... pitipiti m vin konprann ti vi chaje melankoli w la. Pandan lontan, se solèy kouche tou dou ki te sèl amizman w. M aprann sa nan maten katriyèm jou a, lè w di m : Mwen renmen wè solèy kouche.

Creole spoken in Haiti

Please correct me & mail your comments

Kreolisch
(Guadeloupe)
Collection Page Sunset Page Kreolisch
(Jamaika)

Back to main page
zurück zur Hauptseite