The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Mazais Princis

Latvia

Latvian - Lettisch - Letton

Latviešu

Title: Mazais Princis
Publisher: Izdevniecība 'Liesma'
Place: Rīga, Latvian SSR
Year: 1966
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: none

Remarks:

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkumu uz­zināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Title: Mazais Princis
Publisher: Izdevniecība Spridītis
Place: Rīga, Latvia
Year: 1993
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: 5-7960-0062-4

Remarks:

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkumu uz­zināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Title: Mazais Princis
Publisher: Apgāds Draugi & N.I.M.S.
Place: Rīga, Latvia
Year: 1999
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: 9984-9338-5-7

Remarks:

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkumu uz­zināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Title: Mazais Princis
Publisher: Jumava
Place: Rīga, Latvia
Year: 2000
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: 9984-05-377-6

Remarks:

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkumu uz­zināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Title: Mazais Princis
Publisher: Zvaigzne ABC
Place: Rīga, Latvia
Year: without year
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: 9984-17-853-6

Remarks:

Ai, mazo princi, tikai pamazām es sāku saprast tavu skumjo dzīvi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidēšanās kā vienīgi saulrietu skaistums. Šo jauno sīkumu uz­zināju ceturtās dienas rītā, kad tu man teici: Man ļoti patīk saulrieti.

Title: Mazais Princis
Publisher: Zvaigzne ABC
Place: Rīga, Latvia
Year: without year
Translator: Ieva Lase
ISBN No.: 9984-36-514-X

Remarks: Found in Riga in October 2005.

Ai, mazo princi, tikai pamazam es saku saprast tavu skumjo dzivi! Ilgu laiku tev nebija citas izklaidešanas ka vienigi saulrietu skaistums. Šo jauno sikumu uz­zinaju ceturtas dienas rita, kad tu man teici: Man loti patik saulrieti.

Please correct me & mail your comments

Lettgallisch Collection Page Sunset Page Liégeois

Back to main page
zurück zur Hauptseite