The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

De Klenge Prënz

Luxemburg

Luxemburgian - Luxemburgisch - Luxembourgeois

Lëtzebuergesch

Title: De Klenge Prënz
Publisher: Editions Phi
Place: Echternach, Luxemburg
Year: 1994
Translator: Josy Braun
ISBN No.: 3-88865-118-2

Remarks:

A, klenge Prënz, lues a lues hun ech däi klengt melancholescht Liewe ver­stanen. Fir dech opzemonteren has de laang weider näischt as wéi d'Sonn, wann déi lues ënnergaangen as. Dat hun ech dee véierten Dag verstanen, wéi s de mer gesot hues: Ech gesin sou gär, wann d'Sonn ënnergeet.

Title: De Klenge Prënz
Publisher: Editions Phi
Place: Esch-sur-Alzette, Luxemburg
Year: 2004
Translator: Josy Braun
ISBN No.: 2-87962-182-8

Remarks: The translation of this edition is in line with the orthographical reform of the Luxemburgian language, adopted in 2003 (you may notice the changes below).

A, klenge Prënz, lues a lues hunn ech däi klengt melancholescht Liewe ver­stanen. Fir dech opzemonteren has de laang weider näischt wéi d'Sonn, wann déi lues ënnergaangen ass. Dat hunn ech dee véierten Dag verstanen, wéi s de mer gesot hues: Ech gesi sou gär, wann d'Sonn ënnergeet.

Please correct me & mail your comments

Lothringer Platt Collection Page Sunset Page Makedonisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite