The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Ilay Andriandahy Kely

Madagascar

Malagasy – Malagasy – Malgache

Malagasy

Title: Ilay Andriandahy Kely
Publisher: Foi et Justice
Place: Antananarivo, Madagascar
Year: 1997
Translator: Roger Bruno (?)
ISBN No.: 2-911477-07-3

RemarksBilingual Malagasy and French edition.

Eny, ry ilay andriandahy kely, dia tsikelikely toy izany no nahazoako antsaina izato fiainanao kely feno alahelo. Nandritra ny fotoana maharitra dia tsy nanana fialamboly hafa ianao afa-tsy ny hamamin'ireo filentehan'ny masoandro. Fantatro izany antsipirian-javatra vaovao izany tamin'ny andro fahefatra, ny maraina, rehefa nilazanao aho hoe: Mahafinaritra ahy loatra ny filentehan'ny masoandro.

Please correct me & mail your comments

Makedonisch Collection Page Sunset Page Malaiisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite