The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Il-prinċep iż-Żgħir | Iċ-Ċkejken Prinċep

Malta

Maltese – Maltesisch – Maltais

bil-Malti

Title: Il-prinċep iż-Żgħir
Publisher: Tusè Costa (self edited)
Place: Luqa, Malta
Year: 1982
Translator: Tusè Costa
ISBN No.: none

Remarks: The very first Maltese edition, published by Tusè Costa with the ar­tistic assistance of his daughter Doreen. A really nice book, Tusè!

Ah! Prinċep żgħir, bil-mod il-mod fhimt saħansitra l-ħajja mnikkta tiegħek. Ilek ma dduq, minħabba l-aljenazzjoni, il-ħlewwa ta' nżul ix-xemx. Sirt naf dan id-dettal ir-raba' jum, fil-għodu, meta int għidtli: Inżul ix-xemx inħobbu ħafna.

Title: Iċ-Ċkejken Prinċep
Publisher: Mireva Publications
Place: L-Imsida, Malta
Year: 2000
Translator: Anthony (Toni) Aquilina
ISBN No.: 1-870579-57-7

Remarks: 18 years after Tusè translated his book, the 'official' Maltese version with Saint-Exupérys illustrations was then published in 2000.

Title: Iċ-Ċkejken Prinċep
Publisher: Papiros
Place: Núoro, Sardinia, Italy
Year: 2016
Translator: Anthony (Toni) Aquilina
ISBN No.: 978-88-98035-14-4

Remarks: Published in Sardinia.

Eħ! ċkejken prinċep, hekk wasalt biex ftit ftit nifhem is-swied il-qalb tal-ħajja ċkejkna tiegħek. Għal ħafna żmien, kulma kellek xi jwennsek kienet il-ħlewwa ta' nżul ix-xemx. Sirt naf b'dan id-dettal ġdid, sbieħ ir-raba' jum, meta għedtli: Tassew jogħġobni nżul ix-xemx.

Please correct me & mail your comments

Mallorquinisch Collection Page Sunset Page Mantuanisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite