The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

U principinu

Sicilia

Sicilian - Sizilianisch - Sicilien

Sicilianu

Title: U principinu
Publisher: Edition Tintenfass
Place: Neckarsteinach, Germany
Year: 2010
Translator: Mario Gallo
ISBN No.: 978-3-937467-71-9

Remarks: This book can be found directly at Verlag Tintenfass in Germany.

Principinu meu, capivi a pocu a pocu a to vita nica e allammicata. Pi tantu tempu l'unicu to straviu fu a rucizza dâ cuddata dû suli. Stu particulari u sappi u quartu jornu quannu mi ricisti: Mi piacinu tantu i cuddati dû suli.

Title: U principuzzu nicu
Il piccolo principe
Publisher: Gruppo Editoriale Bonanno
Place: Rome, Italy
Year: 2016
Translator: Giovanni Calcagno
ISBN No.: 978-88-7728-386-3

Remarks: Bilingual Sicilian and Italian translation, both in verses, with photographs of Alessandra Pescetta.

O principuzzu nicu
Capisciu alleggiu alleggiu
Quantu ch'è malinconica a tò vita.
Ngniornu dicisti, dai, veni ccu mia
Mi piaci lu tramontu [- puru a ttia?]

Piccolo principino,
Capisco piano piano
Quanto è malinconica la tua vita.
Un giorno mi dicesti: dai, vieni con me!
Mi piacciono i tramonti [- pure a te?]

Sicilian

Please correct me & mail your comments

Singhalesisch Collection Page Sunset Page Slowakisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite