The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Te tamaiti ari'i iti

Polynésie Française Tahiti

Tahitian – Tahitisch – Tahitien

Reo tahiti

Title: Te tamaiti ari'i iti
Publisher: Haere Pō
Place: Papeete, Tahiti, French Polynesia
Year: 2006
Translator: John Faatae Martin
ISBN No.: 2-904-17159-7

Remarks: Softcover edition

'Aaaa ! E te tamaiti ari'i iti ē, 'ua māramarama māite noa vau i te huru o tō 'oe orara'a rumaruma. 'O te māta'ita'i-noa-ra'a i te mahana i mo'e i muri i te 'iriātai 'o tā 'oe fa'a-'ana'anatae-ra'a. 'Ua ta'a iā'u te reira i te taera'a i te mahara'a 'o te po'ipo'i, i tō 'oe nā'ōra'a mai ē : Mea au roa nā'u i te māta'ita'i i te topara'a mahana.

Title: Te tamaiti ari'i iti
Publisher: Haere Pō
Place: Papeete, Tahiti, French Polynesia
Year: 2006
Translator: John Faatae Martin
ISBN No.: 2-904-17159-7

Remarks: Hardcover edition

'Aaaa ! E te tamaiti ari'i iti ē, 'ua māramarama māite noa vau i te huru o tō 'oe orara'a rumaruma. 'O te māta'ita'i-noa-ra'a i te mahana i mo'e i muri i te 'iriātai 'o tā 'oe fa'a-'ana'anatae-ra'a. 'Ua ta'a iā'u te reira i te taera'a i te mahara'a 'o te po'ipo'i, i tō 'oe nā'ōra'a mai ē : Mea au roa nā'u i te māta'ita'i i te topara'a mahana.

Tahitian

Please correct me & mail your comments

Tadschikisch Collection Page Sunset Page Tamasheq (Tuareg)

Back to main page
zurück zur Hauptseite