The Little Prince

Der Kleine Prinz

Le Petit Prince

Hoàng Tử Bé

Vietnam

Vietnamese - Vietnamesisch - Vietnamien

Tiếng Việt


Title: Hoàng Tử Bé
Publisher: Nhà Xuât Ban An Tiêm
Place: Cachan, France
Year: 1990
Translator: Bùi Giáng
ISBN No.: none

Remarks

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Title: Cậu hoàng con
Publisher: Gió Bôn Phuong
Place: Los Alamitos, California, USA (reprint)
Year: without year (originally 1966)
Translator: Khai Trí (after Trần Thiên-Đạo)
ISBN No.: none

Remarks: This edition is a reprint of the translation which appeared in Saigon, Southern Vietnam, in 1966. If you have an idea, where to find the original book, please let me know.

Title: Hoàng Tử Bé
Publisher: Nhà Xuât Ban Tre
Place: Hô Chí Minh City, Vietnam
Year: 2000
Translator: Trinh Nhât Dinh
ISBN No.: none

Remarks Found in Hanoi in 2001.

Title: Chú bé Hoàng Tử
Publisher: Nhà Xuât Ban Van Nghê
Place: Hô Chí Minh City, Vietnam
Year: 2000
Translator: Nguyễn Thành Long
ISBN No.: none

Remarks: Thanks to Patrick (2003). This book is a bilingual Vietnamese-French edition.

Title: Hoàng Tử Bé
Publisher: Nhà Xuât Ban Van Nghê
Place: Hô Chí Minh City, Vietnam
Year: 2006
Translator: Bùi Giáng
ISBN No.: none

Remarks: Found in 2009.

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Title: Hoàng Tử Bé
Publisher: Nhà Xuât Ban Thuân Hóa
Place: Huê, Vietnam
Year: 2008
Translator: Do Trinh Hue
ISBN No.: none

Remarks: Found in 2009.

Title: Hoàng tử bé
Publisher: Nhà Xuât Ban Van Hoc
Place: Hô Chí Minh City, Vietnam
Year: 2008
Translator: Vinh Lac
ISBN No.: none

Remarks: Found in 2009.

Ôi! Ông hoàng bé nhỏ, dần dà, cứ như vậy, tôi hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi: Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn.

Title: Hoàng tử bé
Publisher: Nhà Xuât Ban Van Hoá Van Nghê
Place: Hô Chí Minh City, Vietnam
Year: 2011
Translator: Bùi Giáng
ISBN No.: none

Remarks:

A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư lúc chú bảo: Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng.

Please correct me & mail your comments

Veronesisch, Tiefland (Bassa Veronese) Collection Page Sunset Page Vogheresisch

Back to main page
zurück zur Hauptseite